Category

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Category

Etik İlkeler Yetkinlik Psikolojik danışmanın sunacağı hizmetleri en iyi şekilde sunabilmesi amacıyla yetkilerinin sınırlarını bilmesi, aldığı eğitim ve formasyonlara uygun düzey ve şekilde çalışmalarını yürütmesini, alandaki yeni gelişmeleri takip etmesini ve bu doğrultuda kendi kişisel ve mesleki donanımlarını geliştirmesini, bilimsel gelişmeleri temel alarak donanımlarını geliştirmesini ifade…