Öğretim ilkeleri, eğitimin hedeflerinin gerçekleştirilmesine, öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasına ve uygulanmasına rehberlik eden temel düşüncelerdir.

Öğretim stratejisi, yöntemi ve tekniği seçilirken, kullanılırken öğretim ilkeleri rehber niteliği taşır ve öğretim buna göre gerçekleştirilir. Bu ilkelerin göz önünde bulundurulması, sürecin etkili olmasını sağlar. Etkili bir öğretim için gerekli olan ilkeler şunlardır:

Bilgiyi İşleme Kuramı

     Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği sorusuna ilk olarak davranışçı psikologlar cevap vermeye çalışmışlardır. Onlara göre öğrenme davranışta meydana gelen değişimlerdir, yani öğrenmenin gözle görülür sonuçlarına odaklanmışlardır. Ancak öğrenmenin tüm hatlarına açıklamada yetersiz kalmışlardır. Daha derinlemesine yapılan çalışmalarda öğrenmenin bilişsel yönüne odaklanmışlardır.