Category

Rehberlik ve Özel Eğitim

Category

Kaynaştırma: özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin normal öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamlarında eğitilmesidir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. En az sınırlandırıcı eğitim ortamları Günlük yaşama bağlı olabileceği eğitim ortamıdır…

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri…

egitsel-rehberlik

Öğrenmeyi öğrenme yardımları sunma. Oryantasyon yapma ve motivasyonu artırıcı çalışamalar. Etkili ders çalışma yöntemlerini tanıtma. Öğrenme stratejilerini geliştirme. Okul…

iletisim-nedir

Sen dili: Kişinin bir başkasının davranışlarına ilişkin onu suçlayıcı eleştirici emir verici tehdit edici ifadeler kullanmasıdır. Sen dili bireyde…