Category

Ölçme ve Değerlendirme

Category

Kullanılış Amacına Göre Sınavlar Yeterlik Özel yetenekli çocukların seçilmesi için yapılan sınavlardır. Seçme Herkes yeterlidir. Arz-talep vardır. Daha bilgili olanı seçme vardır. KPSS, Üniversite sınavları vb. Nitelik-kalite aranmaz. Sınıflama Öğrenci belli niteliklere göre kategorilere ayrılır. Yarışma Öğrencileri bilgi bakımından sınıflama söz konusudur. Soruların gittikçe zorlaşması gerekir.…

gecerlilik-nedir

Geçerlilik, aracın amacıyla ilgilidir. Geçerlilik bir ölçme aracının kullanılış maksadına hizmet etme derecesini belirtir. Geçerlilik bir ölçme aracının ölçmeyi…