Category

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Category

Global Düşünme Global düşünce : “bütüncül” Kavram haritası, zihin haritası gibi bilgilerin haritalaştırılması. Benzerlikler, farklılıklar zihinde şemalaştırılır. Metabilişsel Düşünme Metabilişsel düşünme : üst biliş, yürütücü biliş, bilişsel strateji, sentez. Kişinin kendi öğrenme yollarının farkına varması ve kendisi için en iyi öğrenme yolunu bulmasıdır. Yazarak, okuyarak, dinleyerek…

ogretim-ilkeleri-ogretim-yontemleri

Öğretim ilkeleri, eğitimin hedeflerinin gerçekleştirilmesine, öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasına ve uygulanmasına rehberlik eden temel düşüncelerdir. Öğretim stratejisi, yöntemi ve tekniği…