Category

Gelişim Psikolojisi

Category

Robert Gagne (1916-2002) Davranışçı yaklaşımın ilkeleri ile bilgiyi işleme süreci yaklaşımının ilkelerini birleştirmiştir. Öğrenme hem süreç hem de üründür. Tüm bilginin kaynağı deneyimlerdir. Öğrenme gözlenebilir davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir. Zihinsel gelişim basitten karmaşığa doğru gelişir: Öğrenmeyi hem iç hem de dış faktörler…