Psikolojik filmler listesiyle karşınızdayız. IMBD puanlarını da göz önünde bulundurarak en iyi psikolojik filmler listesini farklı konulardaki filmleri bir araya getirerek oluşturmaya çalıştık. Psikolojik gerilim filmlerinden, şizofren filmlerine, çoklu kişilik bozukluğu filmlerinden depresyon filmlerine kadar geniş bir yelpazede oluşturduğumuz listemizdeki filmlerden her birinin izlenmesi gereken psikolojik filmlerden biri olduğundan emin olabilirsiniz.

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Özel Eğitimin Amaçları Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel…

sizofreni-turleri

Şizofreni hastalığının özelliği düşünme tarzında bozukluk ve gerçeklerden kaçıştır, bu düşünce bozukluklarında halüsinasyon, delüzyon (sanrı) vardır. Halüsinasyon olmayan şeyleri…

Adler terapisinde bilinçdışından çok, bilince odaklanırlar. Bundan dolayı terapötik süreç, karşılıklı anlaşmaya ve işbirliğine dayalıdır. Adler psikolojisinde üç önemli faktör vardır. Bunlar; güven, umut ve sevgidir. Danışan, danışmana güven geliştirmelidir. Terapistin kendine güveni ve danışanı yargılamadan dinlemeye istekli oluşu bu tutumun gelişmesini sağlar. Cesaretin yitirmiş danışanlar…

Global Düşünme Global düşünce : “bütüncül” Kavram haritası, zihin haritası gibi bilgilerin haritalaştırılması. Benzerlikler, farklılıklar zihinde şemalaştırılır. Metabilişsel Düşünme Metabilişsel düşünme : üst biliş, yürütücü biliş, bilişsel strateji, sentez. Kişinin kendi öğrenme yollarının farkına varması ve kendisi için en iyi öğrenme yolunu bulmasıdır. Yazarak, okuyarak, dinleyerek…